Over The Learning Club

Vanuit onderwijskundige expertise helpt The Learning Club organisaties bij vraagstukken met betrekking tot leren en ontwikkelen. We hebben ervaring in verschillende rollen. Bijvoorbeeld als adviseur, ontwerper, facilitator, procesbegeleider, projectleider en trainer.

Afhankelijk van de vraag gaan we graag een samenwerking voor de lange termijn aan op interim basis. Zo kunnen we samen werken en samenwerken aan duurzame oplossingen voor leren. Ook voor kortere klussen is The Learning Club inzetbaar.

Adviseur

Leren en ontwikkelen van medewerkers kan vele vormen aannemen. Vanuit onze nieuwsgierige en doortastende blik met een focus op resultaat, komen we snel tot de kern van de vraag. Op basis daarvan geven we passend advies. Denk hierbij aan een visie op leren, strategisch opleidingsbeleid of het inrichten van een leeromgeving.

Trainer/coach

We begeleiden individuele professionals, groepen of teams vanuit de rol van trainers of coaches. Het kan gaan om deskundigheidsbevordering op het gebied van didactische vaardigheden of het onderwijskundig ontwerpproces. Uiteraard staan we open voor andere onderwerpen en ontwerpen we graag een training of coachtraject op maat.

Procesbegeleider

Vanuit deze rol begeleiden we een team bij het werken aan een onderwijskundig vraagstuk. Als projectmanagers bewaken en geven we richting aan het proces van ontwerp, ontwikkeling, evt. inrichting en de implementatie. We krijgen professionals in beweging en komen samen tot een mooi resultaat, zoals afgestemd met de opdrachtgever.

Facilitator

Als facilitator leiden we een gesprek of een discussie in goede banen. We stellen vragen, geven deelnemers het woord en bewaken het proces. Onze rol is ervoor zorgen dat er aan het eind van de sessie het doel is bereikt.

Ontwerper

Als ontwerpers zijn we sterk in het opzetten van academies, curricula, leerlijnen en leertrajecten, passend bij de doelgroep en context.