The Learning Club

The Learning Club is gespecialiseerd in leren binnen beroepsonderwijs en organisaties. Een combinatie die verbindt en versterkt. Samen stimuleren wij (aankomend) professionals om hun potentieel maximaal te ontwikkelen, dat maakt ons blij.

Onze onderwijskundige expertise gebruiken we in de volgende rollen:

Adviseur

Advies over visie op leren, strategisch opleidingsbeleid of het inrichten van een leeromgeving

Ontwerper

(Her)ontwerp leertrajecten, curricula en performance support

Procesbegeleider

Begeleiding en voorbereiding van onderwijskundige trajecten, zoals visitaties of ontwerptrajecten

Trainer/coach

Begeleiding van individuele professionals, groepen of teams

Facilitator

Docentprofessionalisering: training & coaching on-the-job

Benieuwd naar ons team?