The Learning Club

The Learning Club is gespecialiseerd in leren binnen organisaties. Leren bestaat uit zoveel meer dan wat je leert op school of tijdens het volgen van trainingen. The Learning Club gelooft in de drive naar persoonlijke ontwikkeling van elk individu en wil daarmee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen. Ontwikkelen wordt dan vanzelf betekenisvol, leuk en vanzelfsprekend voor iedereen! 

Onze onderwijskundige expertise gebruiken we in de volgende rollen:

Adviseur

Advies over visie op leren, strategisch opleidingsbeleid of het inrichten van een leeromgeving

Ontwerper

(Her)ontwerp leertrajecten, curricula en performance support

Procesbegeleider

Begeleiding en voorbereiding van onderwijskundige trajecten, zoals visitaties of ontwerptrajecten

Trainer/coach

Begeleiding van individuele professionals, groepen of teams

Facilitator

Docentprofessionalisering: training & coaching on-the-job

OVER TLC