Over Ilse

– Onderwijskundig projectmanagement en procesbegeleiding
Het begeleiden van ontwerptrajecten van bestaande of nieuwe leerbelevingen. Denk daarbij aan een leerinterventie, leerlijn of academie. Ilse werkt bij voorkeur aan vraagstukken met een maatschappelijk doel, bijvoorbeeld gericht op persoonlijke ontwikkeling of/en innovatie.

 

– Ontwerpen van leerbelevingen
Het analyseren van de vraag achter de vraag tot het ontwerpen van aansprekende leerinterventies. Deze wordt van begin tot einde vanuit professionele én creatieve blik uitgedacht vanuit meerdere perspectieven. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever en eindgebruiker komt Ilse tot een passend ontwerp. Het resultaat is een leerinterventie die de doelgroep aanspreekt en daardoor écht impact heeft.

Over Marieke

– (Her)ontwerp curriculum
Het begeleiden van docententeams tijdens het (her)ontwerp van het curriculum. Daarbij kan het gaan om het begeleiden van het ontwerpproces, het ontwikkelen, het evalueren en het bijstellen van een opleidingen of leertraject.

 

– Begeleiding bij accreditaties (Ad en hbo)
Het begeleiden van docententeams in de voorbereiding op het bezoek van het visitatiepanel in het kader van de accreditatie. Het kan daarbij gaan om het op orde brengen van de onderwijskwaliteit op lange termijn, maar ook gaan om het schrijven of tegenlezen van het zelfevaluatie rapport (ZER) en het trainen van de docenten ter voorbereiding op de training voor op de visitatiegesprekken. Marieke neemt ook zitting in panels voor (proef)audits.

 

Bekijk ook ons workshop aanbod.